Օդափոխության համակարգեր

օդափոխության համակարգեր

Օդափոխության համակարգն արտաքին օդը բերում է շենք կամ սենյակ և այն հավասարապես բաշխում շենքի ներսում: Օդափոխության ընդհանուր նպատակն է՝ ապահովել առողջ շնչառական օդ ինչպես շենքում արտադրվող աղտոտիչները նոսրացնելով, այնպես էլ՝ դրանից աղտոտիչները հեռացնելու միջոցով: Մեխանիկական օդափոխության համակարգերը հուսալի են օդի նախագծային հոսք ապահովելու համար՝ անկախ քամու փոփոխական ազդեցությունից և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից: Քանի որ մեխանիկական օդափոխությունը հեշտությամբ կարող է ինտեգրվել օդորակման մեջ, սենյակում օդի ջերմաստիճանը և խոնավությունը նույնպես կարող է վերահսկվել: