Ֆիլտրեր ուղղանկյուն

filtr uxxankyun

Ֆիլտրեր ուղղանկյուն

Description

ФЯГ սերիային ֆիլտրեր
․Ֆիլտրող մակերես
․ Բարձր արտադրողականություն
․ Բարձր փոշեկլանում
․Երկարատև ծառայողականություն

Չափեր`

ФЯГ 40-20
ФЯГ 50-25
ФЯГ 50-30
ФЯГ 60-30
ФЯГ 60-35
ФЯГ 70-40
ФЯГ 80-50