Ֆիլտրեր կլոր

klor filtr

Ֆիլտրեր կլոր

Description

ФВ Ֆիլտրը կարող է տեղադրվել օդատարի մեջ ինչպես հորիզոնական այնպես էլ ուղղահայաց ձևով։

Չափեր՝
ФB 100
ФB 125
ФB 160
ФB 200
ФB 250
ФB 315