Տանիքային օդամուղ

taniqayin odamux

Տանիքային օդամուղ

Description

VKR սերիայի տանիքի օդամուղներ

Հանդիսանում են ցածր ճնշման օդամուղներ` տեղադրվում են շենքի տանիքային հատվածում։

Մոդելները՝
Տանիքային օդամուղ- ВКР-3,15
Տանիքային օդամուղ- ВКР-6,3
Տանիքային օդամուղ- ВКР-12,5
Տանիքային օդամուղ- ВКР-4,0
Տանիքային օդամուղ- ВКР-5,0
Տանիքային օդամուղ- ВКР-8,0
Տանիքային օդամուղ-ВКР-10,0