Ճկուն ներդիր

nerdir

Ճկուն ներդիր

Description

FC 60 (45/60/45)
Ժամանակակից արդյունաբերության մեջ, օդափոխության համակարգերում վիբրացիաները մեղմելու և ջերմությունը կարգավորելու համար օգտագործվում են ճկուն ներդիրներ: